W związku z nadchodzącym Dniem Pracownika Socjalnego, wszystkim Pracownikom Socjalnym składam szczere podziękowania za  pracę   i zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest  formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia dla  społeczeństwa oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.

W związku z powyższym  składam życzenia zadowolenia z pracy zawodowej, samych sukcesów w efektywnym wspomaganiu i aktywizowaniu podopiecznych,  radości   i satysfakcji z pracy, która dla tak wielu osób i rodzin stanowi cenną pomoc.

                                        Z wyrazami szacunku

Anna Śmit

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim