Dnia 27 kwietnia 2019 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego ,,Sokół” w Krzemieniu odbył się Piknik połączony z edukacją ekologiczną pod hasłem ,,Myśliwi i Leśnicy w służbie ludziom i przyrodzie”. Impreza zorganizowana została przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu we współpracy z Powiatowym Centrum Rodziny w Janowie Lubelskim oraz Nadleśnictwem Janów Lubelski.

Do akcji przyłączyli się również Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak.
Celem akcji było ważne przesłanie społeczne – upowszechnianie i przekazywanie dzieciom i młodzieży nawyków związanych z dbałością o stan środowiska naturalnego, pobudzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, poprawa czystości oraz szeroko rozumiana profilaktyka ukierunkowana na wyrobienie społecznego nawyku niezaśmiecania przyrody. Dlatego też do współpracy na rzecz wspólnego sprzątania lasów zaangażowały się rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu janowskiego jak również dzieci i młodzież przebywająca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Promyk” w Janowie Lubelskim. Spotkanie było okazją do wspólnej lekcji poszanowania środowiska.
Po zakończonej pracy wszystkie dzieci zarówno z rodzinnej jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej mogły zintegrować się przez wspólne spędzenie czasu i zabawę min.: wspólne grillowanie, pokaz sokolniczy, malowanie twarzy, gry i zabawy.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w akcję, a w szczególności dzieciom i młodzieży!

Opr. Małgorzata Drzazga.