Dostępność dla ludzi na wózkach inwalidzkich

PFRON wydał decyzję zgodnie z którą: pojazdy, których zakup został dofinansowany przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, mogą służyć gminom do dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu do tych punktów.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) z woj. lubelskiego do udziału w projekcie