„Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 r.ż., kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych).

„Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia” to projekt przeznaczony dla osób:

-niepełnosprawnych,
-bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,
-powyżej 30 roku życia,
-odchodzących z rolnictwa,
-zamieszkujących na terenie powiatów: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, opolskiego.

Dla Uczestników przygotowaliśmy do wyboru jedno ze szkoleń zawodowych takich jak:
-cukiernik, kosmetyczka, projektant grafiki, opiekun os. starszej, biomasażysta.

W ramach projektu zapewniamy Uczestnikom:
-materiały szkoleniowe,
-stypendium szkoleniowe i stażowe,
-wyżywienie w czasie szkolenia,
-zwrot kosztów dojazdu do miejsca, w którym odbywa się usługa,
-badania lekarskie.

Zajęcia odbywają się w miejscu zebrania się 15 osobowej grupy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 509 897 752

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.azgz.consultor.pl