Consultor Sp. z o.o. informuje, że rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja = Praca bez barier”. Projekt „Aktywizacja = Praca bez barier” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  plakat_APBB