Logo programy Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

 

Wnioski w ramach powyższego programu w 2021 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu.

Moduł I: od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II :

  • I termin – od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
  • II termin – od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Druki wniosków dostępne będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim , ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski oraz na naszej stronie internetowej www.pcpr.janow.pl w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl ścieżka: programy PFRON- programy realizowane obecnie

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także: