W związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż w ramach w/w programu ogłasza dodatkowy nabór do programu.  Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z treścią Programu zamieszczonego na stronie internetowej: pcprjanow.pl w zakładce: „Niepełnosprawni”