Aby złożyć wniosek elektroniczny w systemie SOW, potrzebujesz:
dostępu do Internetu,

konta w systemie SOW,

Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Profil Zaufany można potwierdzić w
wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków
(Instrukcja, jak
założyć Profil Zaufany materiał wideo w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be).

Rejestracja w systemie SOW:

Wejdź na stronę:
https://sow.pfron.org.pl/
W prawym górnym rogu znajduje się okienko rejestracji. Gdy uzupełnisz wymagane dane
(imię, nazwisko, pesel, adres mailowy i numer telefonu) oraz zaakceptujesz regulamin,
otrzymasz drogą mailową link aktywacyjny wraz z tymczasowym hasłem. Kliknij w link
Twoje konto zostanie automatycznie aktywowane.

Od tego momentu możesz logować się na tej samej stronie:
https://sow.pfron.org.pl/
Po zalogowaniu możesz uzupełnić dane w zakładce „edycja konta”, co przyspieszy proces
składania wniosków, gdyż raz wypełnione informacje będą się automatycznie uzupełniały
podczas wypełniania wniosków.

W celu złożenia wniosku wybierz przycisk „Nowy wniosek” oraz zaznacz właściwe
województwo i powiat. Jeśli samorząd, na którego terenie mieszkasz, prowadzi nabory
elektroniczne na wybraną przez Ciebie formę wsparcia, zostaniesz przekierowany na
elektroniczny wniosek. Uzupełnij go, dołącz wymagane załączniki w formie skanów i wyślij
wniosek korzystając z Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (tam, gdzie jest to
wymagane).

Jeśli nie posiadasz Profilu Zaufanego ani podpisu elektronicznego, możesz wydrukować
wniosek z SOW i złożyć go w wersji papierowej. Składając wniosek papierowy, poinformuj
pracownika urzędu, iż wypełniłeś wniosek elektronicznie wtedy urzędnik będzie mógł go
autoryzować w Twoim imieniu i procedować w systemie SOW, a Ty w systemie SOW oraz
drogą mailową będziesz otrzymywał informację, na jakim etapie rozpatrywania jest Twój
wniosek.

Jeśli Twój powiat nie przyjmuje w systemie SOW wniosków na wybraną przez Ciebie formę
wsparcia, zapytaj, kiedy uruchomi taką możliwość (kontakt do urzędu uzyskasz klikając w
przycisk: „Dane kontaktowe jednostki”).

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, możesz złożyć elektroniczny wniosek również w
dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Jeżeli nie jesteś pewien, jaki wniosek powinieneś złożyć, możesz skorzystać także z Kreatora,
czyli elektronicznego asystenta, który pokieruje Cię w procesie składania wniosku
(
https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator). Znajdziesz w nim podpowiedzi, z jakiego
wsparcia możesz skorzystać, jakie są kryteria obowiązujące Wnioskodawców, jaką kwotę
możesz otrzymać, jakie załączniki powinieneś przygotować i kiedy możesz złożyć wniosek.
Kreator znajdziesz na stronie logowania systemu SOW wybierz przycisk: „Kliknij i
sprawdź, z jakiego wsparcia możesz skorzystać” (
https://sow.pfron.org.pl/).
PFRON udostępnił też bezpłatną infolinię:
800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00
17.00).

Poniżej załączamy druk pełnomocnictwa w przypadku, gdy w imieniu osoby niepełnosprawnej wniosek składa osoba przez nią upoważniona.

Druk pełnomocnictwa do pobrania

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Jednym z obszarów  programu, który będzie  realizowany w 2023 roku jest obszar dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. W ramach programu można pozyskać 55% kosztów inwestycji  (do 185 000 złotych na jeden projekt) w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na zapewnienie  dostępności do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby z niepełnosprawnością.

Adresatami programu są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Nabór wniosków prowadzany jest w trybie ciągłym w Lubelskim Oddziale PFRON.

Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji programu dostępne  są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy/Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

      

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 roku

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatem są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych- adresatem są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3) obszar D – likwidacja barier transportowych dla:

  1. a) placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – adresatem programu są  gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

 

Wnioski  w ramach obszarów B, C i D należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ulica Bohaterów Porytowego Wzgórza 29,  w terminie
do  13 lutego 2023 roku.
Natomiast  nabór wniosków w obszarze E prowadzony jest w trybie ciągłym w Lubelskim Oddziale PFRON.

Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy/Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

 

 

 

 

 

 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) realizuje program zapomóg pieniężnych dla
uchodźców z Ukrainy mieszkających w województwie lubelskim. Pomoc zostanie udzielona maksymalnie 1000 gospodarstw
domowych. Rejestracja trwa do końca grudnia 2022.
Zapomoga jest wydawana na okres trzech miesięcy przy pomocy kodu BLIK, w trzech transzach raz na miesiąc.
DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?
Program jest skierowany do osób, które przekroczyły
granicę Polski po 24 lutego 2022 r. i dotychczas nie
otrzymały pomocy finansowej z programów UNHCR,
PCPM czy innych organizacji humanitarnych. Ponadto, osoby
kwalifikujące się do programu muszą wykazać
udokumentowane potrzeby ochrony i/lub wsparcia związane
z niepełnosprawnością, podeszłym wiekiemlub innym
szczególnym stanem.
WYSOKOŚĆ ZAPOMÓG
Kwota zapomogi zależy od liczby osób w rodzinie:
pierwsza osoba w rodzinie otrzymuje 710 zł,na
każdą kolejną osobę przysługuje dodatkowe 610
zł.
Maksymalna kwota na rodzinę wynosi 2540 zł.

ulotka

W związku z nadchodzącym Dniem Pracownika Socjalnego, wszystkim Pracownikom Socjalnym składam szczere podziękowania za  pracę   i zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest  formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia dla  społeczeństwa oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.

W związku z powyższym  składam życzenia zadowolenia z pracy zawodowej, samych sukcesów w efektywnym wspomaganiu i aktywizowaniu podopiecznych,  radości   i satysfakcji z pracy, która dla tak wielu osób i rodzin stanowi cenną pomoc.

                                        Z wyrazami szacunku

Anna Śmit

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

Consultor Sp. z o.o. informuje, że rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja = Praca bez barier”. Projekt „Aktywizacja = Praca bez barier” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  plakat_APBB