Obrazek przedstawia rysunek z dużą rodziną

Dnia 7 września 2022r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie (Skansen) odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Rodzin zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Lublinie. W pięknych okolicznościach przyrody uhonorowani zostali Dyplomami Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego:

– Prowadzący Rodzinny Dom Dziecka – Państwo Jolanta  i Stanisław Hałabis za budowanie cywilizacji miłości, zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i szacunku oraz prawa do wychowywania w rodzinie, za codzienną troskę o dobro dzieci potrzebujących pomocy,

– Pani Zofia Widz – Baryła ,,Aktywny Senior” za aktywność i zaangażowanie w działania na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z rodzinami zastępczymi z powiatu janowskiego i dziećmi w nich umieszczonymi podczas tego wyjątkowego dnia promowali rodzinne formy pieczy zastępczej poprzez wspólne biesiadowanie, grillowanie, zabawy, wspólne spędzenie czasu, wymianę doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas

i gratulujemy wyróżnionym!

W związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż w ramach w/w programu ogłasza dodatkowy nabór do programu.  Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z treścią Programu zamieszczonego na stronie internetowej: pcprjanow.pl w zakładce: „Niepełnosprawni”

 

 

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej  link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Janowskiego. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W II kwartale 2022r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:

  1. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał
  2. WZORY DOKUMNETÓW PRAWNYCH z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.

Więcej informacji