Lubelski Dom Medialny zaprasza Podopiecznych i Petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na konferencję poświęconą idei kształcenia przez całe życie w ramach projektu “Więcej wiesz – Więcej możesz” kampania informacyjna, która odbędzie się dnia 12.05.2010r. o godz. 12.00 w Hotelu ALEX w Zamościu, ul. Okrzei 32.

Zespół Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zajmuje się dofinansowaniem:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom nipełnosprawnym;
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży.