Informuję, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim od dnia 1 grudnia 2020 roku funkcjonuje nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

W ofercie wypożyczalni znajdują się rowery trójkołowe, wózki, kule ortopedyczne i balkoniki. Sprzęt został ufundowany przez Fundację Eco Textil.

Ze sprzętu mogą korzystać osoby dorosłe, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, dorosłe osoby niepełnosprawne pod nadzorem dorosłej osoby pełnosprawnej.

Sprzęt zostanie wypożyczony na wniosek złożony do tut. Centrum wraz z załącznikami na okres wskazany przez Wnioskodawcę niezbędny do pełnego powrotu do zdrowia po wypadkach lub innych zdarzeniach losowych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 8723 345 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

ZAPRASZAMY!