Obrazek przedstawia ręce dwóch ludzi ciągnących do siebie

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT JANOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzona jest także EDUKACJA PRAWNA, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Wśród darmowych materiałów edukacyjnych znajdą Państwo m.in.:
– Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Zakupy i sprzedaż w Internecie”),

– Artykuły prawne (m.in.: „Prawo do renty rodzinnej”, „Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy”),
– Słuchowiska prawne/podcasty („Zasiedzenie nieruchomości”, „Zaliczka, a zadatek”)

janowski-plakat-2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego
poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu
się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami
doświadczającymi trudności.
Od kwietnia 2023 r.uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą
nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON
bez wychodzenia z domu.
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej
Polskiej:https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-
innych-srodkow-komunikowania-sie
oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/
po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka
polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się
osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21
marca 2023 r.
Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub
podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie
Rzeczpospolitej Polskiej:https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.
Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem
https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu
przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik
zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji
w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.
W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów
platformy edukacyjnej (https://edukacja.pfron.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktyny Samorząd” w 2023 roku

 Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Informacja Aktywny Samorząd

Aby złożyć wniosek elektroniczny w systemie SOW, potrzebujesz:
dostępu do Internetu,

konta w systemie SOW,

Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Profil Zaufany można potwierdzić w
wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków
(Instrukcja, jak
założyć Profil Zaufany materiał wideo w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be).

Rejestracja w systemie SOW:

Wejdź na stronę:
https://sow.pfron.org.pl/
W prawym górnym rogu znajduje się okienko rejestracji. Gdy uzupełnisz wymagane dane
(imię, nazwisko, pesel, adres mailowy i numer telefonu) oraz zaakceptujesz regulamin,
otrzymasz drogą mailową link aktywacyjny wraz z tymczasowym hasłem. Kliknij w link
Twoje konto zostanie automatycznie aktywowane.

Od tego momentu możesz logować się na tej samej stronie:
https://sow.pfron.org.pl/
Po zalogowaniu możesz uzupełnić dane w zakładce „edycja konta”, co przyspieszy proces
składania wniosków, gdyż raz wypełnione informacje będą się automatycznie uzupełniały
podczas wypełniania wniosków.

W celu złożenia wniosku wybierz przycisk „Nowy wniosek” oraz zaznacz właściwe
województwo i powiat. Jeśli samorząd, na którego terenie mieszkasz, prowadzi nabory
elektroniczne na wybraną przez Ciebie formę wsparcia, zostaniesz przekierowany na
elektroniczny wniosek. Uzupełnij go, dołącz wymagane załączniki w formie skanów i wyślij
wniosek korzystając z Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (tam, gdzie jest to
wymagane).

Jeśli nie posiadasz Profilu Zaufanego ani podpisu elektronicznego, możesz wydrukować
wniosek z SOW i złożyć go w wersji papierowej. Składając wniosek papierowy, poinformuj
pracownika urzędu, iż wypełniłeś wniosek elektronicznie wtedy urzędnik będzie mógł go
autoryzować w Twoim imieniu i procedować w systemie SOW, a Ty w systemie SOW oraz
drogą mailową będziesz otrzymywał informację, na jakim etapie rozpatrywania jest Twój
wniosek.

Jeśli Twój powiat nie przyjmuje w systemie SOW wniosków na wybraną przez Ciebie formę
wsparcia, zapytaj, kiedy uruchomi taką możliwość (kontakt do urzędu uzyskasz klikając w
przycisk: „Dane kontaktowe jednostki”).

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, możesz złożyć elektroniczny wniosek również w
dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Jeżeli nie jesteś pewien, jaki wniosek powinieneś złożyć, możesz skorzystać także z Kreatora,
czyli elektronicznego asystenta, który pokieruje Cię w procesie składania wniosku
(
https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator). Znajdziesz w nim podpowiedzi, z jakiego
wsparcia możesz skorzystać, jakie są kryteria obowiązujące Wnioskodawców, jaką kwotę
możesz otrzymać, jakie załączniki powinieneś przygotować i kiedy możesz złożyć wniosek.
Kreator znajdziesz na stronie logowania systemu SOW wybierz przycisk: „Kliknij i
sprawdź, z jakiego wsparcia możesz skorzystać” (
https://sow.pfron.org.pl/).
PFRON udostępnił też bezpłatną infolinię:
800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00
17.00).

Poniżej załączamy druk pełnomocnictwa w przypadku, gdy w imieniu osoby niepełnosprawnej wniosek składa osoba przez nią upoważniona.

Druk pełnomocnictwa do pobrania

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Jednym z obszarów  programu, który będzie  realizowany w 2023 roku jest obszar dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. W ramach programu można pozyskać 55% kosztów inwestycji  (do 185 000 złotych na jeden projekt) w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na zapewnienie  dostępności do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby z niepełnosprawnością.

Adresatami programu są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Nabór wniosków prowadzany jest w trybie ciągłym w Lubelskim Oddziale PFRON.

Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji programu dostępne  są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy/Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III