Z przyjemnością informujemy, że Powiat janowski otrzymał wsparcie w ramach Modułu IV programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na ten cel powiat janowski otrzymał 100 000,00 zł.

Jest to pomoc finansowa na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii.  Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań dotyczy między innymi:

  • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
  • zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby;
  • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach;
  • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

W imieniu powiatu janowskiego program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim we współpracy z „Barką’ DPS w Janowie Lubelskim, PZAZ w Janowie Lubelskim, POW w Janowie Lubelskim, ŚDS w Janowie Lubelskim i OREW w Janowie Lubelskim.

Anna Śmit

PCPR w Janowie Lubelskim

Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć!   rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem w formie:

– porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-21:00

– poprzez email pod adresem:     pomoc@psycholog-dla-ozn.pl  

– grup wsparcia (w formie zdalnej)

– terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, przypadającego na 20 października, pragniemy złożyć wszystkim Seniorom – mieszkańcom powiatu janowskiego, życzenia długich lat życia wypełnionych radością, ciepłem, szacunkiem oraz życzliwością najbliższych.

Życzymy Państwu, aby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości spełniania marzeń.

Dyrektor i Pracownicy

PCPR w Janowie Lubelskim

Szanowni Państwo , informujemy iż zadaniem ośrodka adopcyjnego jest, m.in., zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu. Dlatego w każdej takiej sytuacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Adopcyjnym w Lublinie (Tel. 81 528 76 17; 535 287 620) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim (tel. 15-8723-345)

Z poważaniem

Anna Śmit

 

Wsparcie psychologiczne.

Dla kogo: dla osób z orzeczeniem (niepełnosprawność wzroku) i ich otoczenia (rodzice, rodzina, przyjaciele – ktoś, kto przeżywa problemy razem – prawda jest bowiem taka, że nie jesteśmy samotnymi żaglami, czasem potrzebna jest pomoc w otoczeniu).

Liczba pomocogodzin w formule telekonsultacji lub wideorozmowy: po 10 godzin na osobę do wykorzystania maksymalnie do 10 grudnia.

Liczba osób, które możemy przyjąć do projektu: maksymalnie 80 osób z orzeczeniem wskazanym powyżej i 50 osób bliskich. Łącznie 130 osób.

Co jest ważne: chęć do rozmowy, potrzeba otworzenia się, przepracowanie trudności. Razem możemy dużo więcej!

Być może będzie to coś dla Was, a może znacie kogoś, kto przeżywa kryzys i może potrzebować akurat takiego wsparcia.
Startujemy w październiku, teraz kompletujemy zespół psychologów i psycholożek, ale już od dziś można aplikować pod mailem: fundacja@fcen.com.pl w tytule prosimy wpisać PROJEKT WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – zgłoszenie.
W treści prosimy o informację czy potrzeba obejmuje tylko osobę z orzeczeniem, czy także dla osoby bliskiej.

Ważne! Do maila prosimy dołączyć informację o możliwości przetwarzania Waszych danych do celów realizacji projektu zgodnie z wytycznymi RODO.