Consultor Sp. z o.o. informuje, że rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja = Praca bez barier”. Projekt „Aktywizacja = Praca bez barier” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  plakat_APBB

Obchody Dnia Seniora to cykl różnorodnych działań mających na celu zwrócenie uwagi na szeroko pojęte zdrowie ludzi starszych, podniesienie jakości życia seniorów i zwrócenie uwagi na problemy ich dotyczące oraz podejmowania przy tej okazji próby wzmocnienia więzi pokoleniowych  jak i integrowania środowiska seniorów. Dzień Seniora to doskonały powód, aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych i ich rodzinach.

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.

Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania zadań mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych. W Polsce seniorzy czyli, osoby powyżej 60+ roku życia, stanowią 24,85% populacji, do 2050 roku będą stanowić aż 40,4%. Inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale przede wszystkim zająć ich czas i często zapomnieć o chorobach i samotności. Biorąc pod uwagę uwarunkowania i sytuację demograficzną w województwie lubelskim istnieje ogromna potrzeba zwrócenia uwagi na problemy dotyczące osób starszych oraz ich aktywizację. Dzięki takim zadaniom jak Dzień Seniora osoby starsze mogą spędzić czas poza domem, a także rozwijać się poznając różne sposoby spędzania czasu wolnego.

 

Z okazji Dnia Seniora, życzymy Wszystkim Seniorom pogody ducha, spełnienia marzeń oraz długich lat życia wypełnionych zdrowiem, szacunkiem i miłością. Niech jesień życia będzie czasem, w którym spełnią się rzeczy niespełnione, a Wasz niegasnący duch stanowił będzie inspirację dla innych.

Dyrektor oraz Pracownicy PCPR w Janowie Lubelskim