Szanowni Państwo , informujemy iż zadaniem ośrodka adopcyjnego jest, m.in., zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu. Dlatego w każdej takiej sytuacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Adopcyjnym w Lublinie (Tel. 81 528 76 17; 535 287 620) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim (tel. 15-8723-345)

Z poważaniem

Anna Śmit

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.

„Dziecko dla pełnego i prawidłowego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.

Konwencja Praw Dziecka

Dnia 1 czerwca 2019r. w Nadleśnictwie Janów Lubelski – Ośrodek Edukacji Ekologicznej odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019 połączone z Dniem Dziecka, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą ,,Promyk” w Janowie Lubelskim.