Aby złożyć wniosek elektroniczny w systemie SOW, potrzebujesz:
dostępu do Internetu,

konta w systemie SOW,

Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Profil Zaufany można potwierdzić w
wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków
(Instrukcja, jak
założyć Profil Zaufany materiał wideo w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be).

Rejestracja w systemie SOW:

Wejdź na stronę:
https://sow.pfron.org.pl/
W prawym górnym rogu znajduje się okienko rejestracji. Gdy uzupełnisz wymagane dane
(imię, nazwisko, pesel, adres mailowy i numer telefonu) oraz zaakceptujesz regulamin,
otrzymasz drogą mailową link aktywacyjny wraz z tymczasowym hasłem. Kliknij w link
Twoje konto zostanie automatycznie aktywowane.

Od tego momentu możesz logować się na tej samej stronie:
https://sow.pfron.org.pl/
Po zalogowaniu możesz uzupełnić dane w zakładce „edycja konta”, co przyspieszy proces
składania wniosków, gdyż raz wypełnione informacje będą się automatycznie uzupełniały
podczas wypełniania wniosków.

W celu złożenia wniosku wybierz przycisk „Nowy wniosek” oraz zaznacz właściwe
województwo i powiat. Jeśli samorząd, na którego terenie mieszkasz, prowadzi nabory
elektroniczne na wybraną przez Ciebie formę wsparcia, zostaniesz przekierowany na
elektroniczny wniosek. Uzupełnij go, dołącz wymagane załączniki w formie skanów i wyślij
wniosek korzystając z Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (tam, gdzie jest to
wymagane).

Jeśli nie posiadasz Profilu Zaufanego ani podpisu elektronicznego, możesz wydrukować
wniosek z SOW i złożyć go w wersji papierowej. Składając wniosek papierowy, poinformuj
pracownika urzędu, iż wypełniłeś wniosek elektronicznie wtedy urzędnik będzie mógł go
autoryzować w Twoim imieniu i procedować w systemie SOW, a Ty w systemie SOW oraz
drogą mailową będziesz otrzymywał informację, na jakim etapie rozpatrywania jest Twój
wniosek.

Jeśli Twój powiat nie przyjmuje w systemie SOW wniosków na wybraną przez Ciebie formę
wsparcia, zapytaj, kiedy uruchomi taką możliwość (kontakt do urzędu uzyskasz klikając w
przycisk: „Dane kontaktowe jednostki”).

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, możesz złożyć elektroniczny wniosek również w
dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Jeżeli nie jesteś pewien, jaki wniosek powinieneś złożyć, możesz skorzystać także z Kreatora,
czyli elektronicznego asystenta, który pokieruje Cię w procesie składania wniosku
(
https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator). Znajdziesz w nim podpowiedzi, z jakiego
wsparcia możesz skorzystać, jakie są kryteria obowiązujące Wnioskodawców, jaką kwotę
możesz otrzymać, jakie załączniki powinieneś przygotować i kiedy możesz złożyć wniosek.
Kreator znajdziesz na stronie logowania systemu SOW wybierz przycisk: „Kliknij i
sprawdź, z jakiego wsparcia możesz skorzystać” (
https://sow.pfron.org.pl/).
PFRON udostępnił też bezpłatną infolinię:
800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00
17.00).

Poniżej załączamy druk pełnomocnictwa w przypadku, gdy w imieniu osoby niepełnosprawnej wniosek składa osoba przez nią upoważniona.

Druk pełnomocnictwa do pobrania

      

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 roku

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatem są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych- adresatem są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3) obszar D – likwidacja barier transportowych dla:

  1. a) placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – adresatem programu są  gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

 

Wnioski  w ramach obszarów B, C i D należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ulica Bohaterów Porytowego Wzgórza 29,  w terminie
do  13 lutego 2023 roku.
Natomiast  nabór wniosków w obszarze E prowadzony jest w trybie ciągłym w Lubelskim Oddziale PFRON.

Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy/Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej  link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5