Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć!   rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem w formie:

– porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-21:00

– poprzez email pod adresem:     pomoc@psycholog-dla-ozn.pl  

– grup wsparcia (w formie zdalnej)

– terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wsparcie psychologiczne.

Dla kogo: dla osób z orzeczeniem (niepełnosprawność wzroku) i ich otoczenia (rodzice, rodzina, przyjaciele – ktoś, kto przeżywa problemy razem – prawda jest bowiem taka, że nie jesteśmy samotnymi żaglami, czasem potrzebna jest pomoc w otoczeniu).

Liczba pomocogodzin w formule telekonsultacji lub wideorozmowy: po 10 godzin na osobę do wykorzystania maksymalnie do 10 grudnia.

Liczba osób, które możemy przyjąć do projektu: maksymalnie 80 osób z orzeczeniem wskazanym powyżej i 50 osób bliskich. Łącznie 130 osób.

Co jest ważne: chęć do rozmowy, potrzeba otworzenia się, przepracowanie trudności. Razem możemy dużo więcej!

Być może będzie to coś dla Was, a może znacie kogoś, kto przeżywa kryzys i może potrzebować akurat takiego wsparcia.
Startujemy w październiku, teraz kompletujemy zespół psychologów i psycholożek, ale już od dziś można aplikować pod mailem: fundacja@fcen.com.pl w tytule prosimy wpisać PROJEKT WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – zgłoszenie.
W treści prosimy o informację czy potrzeba obejmuje tylko osobę z orzeczeniem, czy także dla osoby bliskiej.

Ważne! Do maila prosimy dołączyć informację o możliwości przetwarzania Waszych danych do celów realizacji projektu zgodnie z wytycznymi RODO.