Uprzejmie przypominamy, że w ramach projektu „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych”, Fundacja Edukacji Nowoczesnej przygotowała filmy edukacyjno-instruktażowe pokazujące korzystanie z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, medycznych oraz obywatelskich.

Filmy zostały przedstawione w sposób przyjazny i intuicyjny, bez skomplikowanych procedur, aby pomóc osobom wykluczonym cyfrowo, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom.

Treści przedstawione są w sposób zrozumiały i jednocześnie specjalistyczny – w filmach została zastosowana audiodeskrypcja dla osób niewidomych i niedowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Tempo nagrań zostało dopasowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy z przedstawionych filmów mogą nauczyć się jak korzystać z poniższych portalów:

  • www.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego,
  • www.pacjent.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta (m.in. e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania),
  • www.podatki.gov.pl – jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym,
  • www.dane.gov.pl – jak uzyskać dostęp do informacji publicznych, takich jak budżet, oświata, środowisko,
  • www.euslugi.policja.pl – jak w prosty i skuteczny sposób korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji,
  • Biblioteki cyfrowe – jak uzyskać dostęp do publikacji elektronicznych, m.in. książek, czasopism, map.