W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Jednym z obszarów  programu, który będzie  realizowany w 2023 roku jest obszar dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. W ramach programu można pozyskać 55% kosztów inwestycji  (do 185 000 złotych na jeden projekt) w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na zapewnienie  dostępności do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby z niepełnosprawnością.

Adresatami programu są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Nabór wniosków prowadzany jest w trybie ciągłym w Lubelskim Oddziale PFRON.

Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji programu dostępne  są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy/Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III