Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) z woj. lubelskiego do udziału w projekcie

Diagnoza potrzeb z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji • Life coaching • Poradnictwo prawne • Doradztwo zawodowe • Warsztaty: Trening kompetencji kluczowych interpersonalnych i psychospołecznych • Warsztaty: zarządzanie budżetem • Warsztaty: aktywne techniki poszukiwania pracy • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne • Pomoc specjalisty • Pośrednictwo pracy • Szkolenia zawodowe 108h • Staż zawodowy (3 miesiące) Oferujemy: • Materiały szkoleniowe • Stypendium szkoleniowe • Stypendium stażowe • Zwrot kosztów dojazdu STYPENDIUM STAŻOWE: 1 440,00 ZŁ

Zapoznać się z plakatem