Dzisiaj więcej niż kiedykolwiek spędzamy dużo czasu z naszymi bliskimi. Niektórzy mają już może trochę dość, inni tęsknią, bo nie mogą się spotkać, ale Międzynarodowy Dzień Rodzin jest wspaniałą okazją do przypomnienia, jak ważna jest rodzina, do podziękowania za jej obecność.

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku rezolucją nr 47/237. Celem święta jest podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu więzi międzynarodowego społeczeństwa. Dzień jest okazją do poruszania problematyki związanej z rodzinami oraz upowszechnianiem wiedzy na temat procesów społecznych, gospodarczych i demograficznych dotyczących rodzin. Rezolucje i inne dyrektywy prawne Zgromadzenia Ogólnego ONZ dążą do wzmocnienia pozycji rodziny w rozwoju gospodarczym i politycznym państw. Święto jest również okazją do przekazania podziękowań dla osób, które tworzą rodzinę dla dzieci tego pozbawionych, dla rodzin zastępczych. Na terenie powiatu janowskiego takich rodzin jest 19, w których przebywa 39 dzieci, w tym: 10 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 7 rodzin niezawodowych, oraz 2 rodzinne domy dziecka. Wszystkim tworzącym rodziny zastępcze dziękujemy i życzymy dużo zdrowia, zadowolenia i wytrwałości, natomiast wszystkich innych zachęcamy do zgłaszania się do nas jako kandydaci na rodziców zastępczych. Dzieci czekają !

Zapraszamy

Anna Śmit dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim