Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Boh. Poryt.Wzgórza  29
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 8723-345
pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
23-320 Batorz
tel. 15 874 58 19
batorz@ops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Chrzanów Trzeci 112
tel. 15 875 51 32 wew.14
chrzanow@ops.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzwola 168
23-304 Dzwola
tel. 15 875 25 33
opsdzwola@wp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Godziszów Trzeci 121A
23-302 Godziszów
tel. 15 871 11 51
godziszow@ops.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Boh. Poryt. Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 46 76
opsjl@wp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 63
23-310 Modliborzyce
tel.15 871 51 08
gopsmce@interia.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Potok Wielki 117
23-313 Potok Wielki
tel. 15 874 02 23
ops_potok_wielki@mbnet.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. J. Zamoyskiego 149
23-300 Jnaów Lubelski
tel. 15 87 24 611
szpital.janow@interia.pl

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim
ul. Wojska Polskiego  19a
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 00 71
janow.lub@prokuratura.mail.pl