“Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż powiat janowski przystąpił do realizacji Programu pn „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program zakłada możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa:
psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
– osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski dotyczące w/w programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29,23-300 Janów Lubelski pokój nr 1 (tel. 15) 8723-345.
W/w wnioski dostępne są na stronie internetowej www.pcprjanow.pl –Opieka wytchnieniowa – pliki do pobrania lub w siedzibie tut. Centrum.