Lubelski Dom Medialny zaprasza Podopiecznych i Petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na konferencję poświęconą idei kształcenia przez całe życie w ramach projektu „Więcej wiesz – Więcej możesz” kampania informacyjna, która odbędzie się dnia 12.05.2010r. o godz. 12.00 w Hotelu ALEX w Zamościu, ul. Okrzei 32.

Celem konferencji będzie: propagowanie idei kształcenia ustawicznego jak i rozwój cech społecznych. Zostanie również omówione miejsce i rola edukacji dorosłych w systemie oświaty jak również w kontekście rynku pracy, z punktu widzenia zarówno pracodawcy jak i pracownika, a także prezentacja nowych metod nauczania w tym e-lerningu. Promowane będą również dobre praktyki z wykorzystaniem środków z UE.

  • Organizatorzy zapewniają wyżywienie i ciepłe napoje.
  • Dodatkowo uczestnicy konferencji otrzymają wersję papierową wystąpień prelegentów oraz liczne materiały promocyjne.
  • Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.
  • Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 05.05.2010r. e-mail biuro@wiecejwiesz.pl , tel./fax. 0-81 532 37 77, tel. kom. 0 505 183 317