Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723-345
sekretariat@pcprjanow.pl

czynne:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowakowski

e-mail: iod@rodokontakt.pl

 

Dyrektor

Anna Śmit

Kadry

Konrad Łukasik – starszy administrator

Zespół pieczy zastępczej

Małgorzata Drzazga – pracownik socjalny

Jolanta Wyroślak- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Zespół Pomocy Społecznej

Katarzyna Kędra – pracownik socjalny

Katarzyna Sulowska – specjalista pracy z rodziną

 

Zespół zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Anna Jaworska – pracownik socjalny

Księgowość

Justyna Surtel – główny księgowy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Agnieszka Jonak – psycholog, terapeuta uzależnień