Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w roku akademickim 2018/2019 (semsetr letni) w ramach programu Aktywny Samorząd -Moduł II.

Wnioski nalezy składać w terminie od 11 do 29 marca 2019 roku, w tut. Centrum pokój nr 7.