W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 roku

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatem są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych- adresatem są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3) obszar D – likwidacja barier transportowych dla:

  1. a) placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – adresatem programu są  gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

 

Wnioski  w ramach obszarów B, C i D należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ulica Bohaterów Porytowego Wzgórza 29,  w terminie
do  13 lutego 2023 roku.
Natomiast  nabór wniosków w obszarze E prowadzony jest w trybie ciągłym w Lubelskim Oddziale PFRON.

Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy/Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III