Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego
poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu
się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami
doświadczającymi trudności.
Od kwietnia 2023 r.uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą
nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON
bez wychodzenia z domu.
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej
Polskiej:https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-
innych-srodkow-komunikowania-sie
oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/
po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka
polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się
osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21
marca 2023 r.
Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub
podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie
Rzeczpospolitej Polskiej:https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.
Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem
https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu
przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik
zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji
w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.
W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów
platformy edukacyjnej (https://edukacja.pfron.org.pl