W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze zapewnienie dostępności mieszkańców Powiatu Janowskiego do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starosta Powiatu Janowskiego informuje, że od dnia 4 kwietnia 2022 r. zostaje przywrócone udzielanie porad w sposób bezpośredni, w wyznaczonych do tego lokalach.

Równocześnie informujemy, że w sytuacji pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej Starosta Janowski może ponownie skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), tzn. udzielania porad wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, o czym zostaniecie Państwo wcześniej poinformowani.

W celu umówienia się na nieodpłatną poradę można:

  • zadzwonić pod numer telefonu 669 774 300,
    w godzinach od 9:00 – 13:00 lub
  • wysłać e-mail na adres: npp@powiatjanowski.pl