1. В якому випадку призначається тимчасовий опікун?

Тимчасовий опікун призначається для малолітнього громадянина України:

 1. який прибув на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави, та
 2. має Карту поляка, і який разом з близькими родичами прибув на територію Республіки Польща через воєнні дії,

і який перебуває на території Республіки Польща без піклування дорослих осіб, що відповідають за нього відповідно до законодавства, чинного в Республіці Польща.

 

 1. Хто може стати тимчасовим опікуном?

Кандидатом в тимчасові опікуни може бути повнолітня особа, яка є:

– кровним родичем малолітнього,

– родичем малолітнього з боку батька чи матері, які є для нього нерідними,

– іншою особою, яка може гарантувати належне виконання обов’язків опікуна.

При відсутності кандидатів з вказаних вище груп, на вимогу суду протягом 48 годин кандидата зобов’язаний визначити структурний підрозділ органів соціальної допомоги.

 

 1. Чи тимчасовим опікуном для більш ніж одного малолітнього громадянина України може бути призначена одна особа?

Для більш ніж одного малолітнього можна призначити тимчасовим опікуном ту саму особу, а для братів і сестер слід – за можливості – призначати ту саму особу.

 

 1. Куди подається заява про призначення тимчасового опікуна?

В районний суд за місцем перебування малолітньої особи.

 

 1. Чи для призначення тимчасового опікуна обов’язково подавати заяву?
  Суд вестиме провадження у справі про призначення тимчасового опікуна не лише на підставі поданої заяви, а й у кожному випадку отримання будь-якої інформації, що існує необхідність призначення тимчасового опікуна.

 

 1. Хто може подати заяву про призначення тимчасового опікуна?

– Прикордонна варта РП,

– війт, бургомістр, мер міста, староста (голова) повіту, маршалок воєводства,

– прокурор,

– поліція,

– керівники структурних підрозділів органів соціальної допомоги,

– представники міжнародних або громадських організацій, що займаються наданням допомоги іноземцям,

– особа, яка фактично піклується про малолітню особу,

– особа, яка здійснює фактичне піклування про малолітню особу після її в’їзду на територію Республіки Польща і здійснює піклування станом на день подання заяви,

– інші особи або суб’єкти, в рамках своїх завдань.

 

 1. Який порядок подання заяви про призначення тимчасового опікуна (wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego)?

Заяву необхідно заповнити польською мовою, яка є офіційною мовою провадження в суді.

Зразки заяв про призначення тимчасового опікуна, в тому числі з перекладом українською мовою, можна взяти в будь-якому районному суді, а також на сайтах районних судів і на сайті Міністерства юстиції за адресою: ….

 

 1. Що робити в ситуації, якщо зацікавлена особа не знає польської мови?

Особа, яка не володіє польською мовою, має право на безкоштовну допомогу перекладача. У такій ситуації слід звернутися в суд з проханням призначити перекладача:

– у заяві про призначення тимчасового опікуна,

– під час розгляду справи про призначення тимчасового опікуна.

 

 1. Чи подання заяви про призначення тимчасового опікуна вимагає якихось витрат?

Подання заяви про призначення тимчасового опікуна є безкоштовним.

 

 1. Протягом якого часу суд повинен призначити тимчасового опікуна?

Суд розглядає справу якнайшвидше.

 

 1. Які дії виконує суд у ході провадження в справі про призначення тимчасового опікуна?

Суд під час розгляду справи:

– проводить опитування кандидата в тимчасові опікуни,

– проводить опитування особи, яка здійснює фактичне піклування про малолітнього,

– може вимагати надання документів, що посвідчують особу заявника, учасників і малолітньої особи,

– може вимагати надання документів, що стосуються малолітнього, які є в розпорядженні заявника та учасників.

Крім того, суд повинен вислухати малолітню особу, у зв’язку з чим на виклик суду особа, яка піклується про малолітнього, зобов’язана явитися в суд разом з ним.

 

 1. Чи у рамках провадження в справі про призначення тимчасового опікуна завжди проводиться слухання?

Суд може розглянути справу також у закритому засіданні без необхідності явки в суді кандидата в тимчасові опікуни з малолітнім.

 

 1. Яким документом користуватиметься тимчасовий опікун, вирішуючи всі справи малолітнього?

Тимчасовий опікун, вирішуючи справи, що стосуються малолітньої особи, повинен пред’явити офіційну копію (odpis) ухвали суду про його призначення тимчасовим опікуном.

 

 1. Що робити у випадку втрати офіційної копії (odpisu) ухвали про призначення тимчасового опікуна?

У будь-який момент можна подати заяву про надання офіційної копії ухвали про призначення тимчасового опікуна в суд, який прийняв таку ухвалу. Така заява не вимагає обґрунтування (вказання причин). У заяві слід вказати ім’я та прізвище малолітньої особи, для якої призначено опікуна, номер справи та – наскільки це можливо – дату винесення ухвали і дані заявника. Подання такої заяви є безкоштовним.

 

 1. Важлива інформація і роз’яснення:

 

– Коли суд у письмовій формі надає обґрунтування (мотивувальну частину) до ухвали про призначення тимчасового опікуна?

Ухвала про призначення тимчасового опікуна обґрунтовується судом лише на вимогу учасника провадження, надіслану протягом тижня:

– з моменту проголошення ухвали – у випадку прийняття ухвали під час слухання,

– з моменту вручення ухвали – у випадку прийняття ухвали у закритому засіданні.

 

– Яким чином можна оскаржити ухвалу про призначення тимчасового опікуна?

Ухвалу про призначення тимчасового опікуна можна оскаржити шляхом подання апеляційної скарги у відповідний окружний суд. Апеляційна скарга подається за посередництвом суду, який прийняв оскаржену ухвалу, протягом двох тижнів з моменту вручення стороні, яка оскаржує ухвалу, ухвали разом з обґрунтуванням (мотивувальною частиною).

 

– Хто здійснює нагляд за тимчасовим опікуном?

Нагляд за реалізацією прав та обов’язків тимчасовим опікуном здійснює центр соціальної допомоги або інший структурний підрозділ органів соціальної допомоги за місцем перебування малолітньої особи. З цією метою суд передає офіційну копію ухвали про призначення тимчасового опікуна компетентному підрозділу органів соціальної допомоги.

 

– Чи тимчасовий опікун зобов’язаний інформувати про зміну місця перебування, а якщо так, то кого?

Призначений судом тимчасовий опікун зобов’язаний інформувати про зміну місця перебування свого і малолітньої особи відповідний суд та структурний підрозділ органів соціальної допомоги за попереднім місцем перебування.

 

 

            -Які права та обов’язки тимчасового опікуна?

Тимчасовий опікун вповноважений представляти малолітню особу та піклуватися про неї та про майно. Суд в ухвалі може визначити обсяг прав та обов’язків тимчасового опікуна інакше.