Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe:

  1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

do składania wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

W ramach niniejszego naboru wniosków może zostać zgłoszone wyłącznie zadanie związane z prowadzeniem na terenie województwa lubelskiego lub podkarpackiego Ośrodka Recepcyjnego (zwanego dalej „Ośrodkiem”) dla Beneficjentów programu i osób towarzyszących.

więcej