Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, iż powiat janowski  przystąpił do realizacji Programu pn „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,


Program zakłada możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa:

psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski dotyczące w/w programu   należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29,23-300 Janów Lubelski  pokój nr 1  (tel. 15) 8723-345. W/w Wnioski  dostępne są tutaj, kliknij żeby przejść na stronę z plikami

Opieka wytchnieniowa pliki do pobrania