Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim i realizuje zadania z zakresu pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Czynny jest codziennie w godzinach:

  • poniedziałek – wtorek 10.00 do 15.30
  • środa, czwartek , piątek – 7.30 do 15.30

Kontakt z ośrodkiem 15 872 33 45

e-mail: sekretariat@pcprjanow.pl

Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29

Oferowane przez OIK wsparcie obejmuje:

  • konsultacje psychologiczne dla osób będących w kryzysie, poszukujących wsparcia, stojących przed trudnymi wyborami ( trauma, zespół stresu pourazowego PTSD, myśli suicydalne, konflikty emocjonalne)
  • konsultacje umożliwiające rodzicom zasięgnięcie fachowej porady odnośnie problemów wychowawczych,
  • terapie indywidualne dla osób chcących lepiej zrozumieć siebie, borykających się z niską samooceną, a także mających problemy emocjonalne,
  • terapie par i terapie rodzin-spotkania dla par i rodzin doświadczających trudności, chcących poprawić swoją relację, będących w kryzysie,
  • terapie uzależnień, spotkania indywidualne i/lub grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych i ich rodzin,
  • grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, szkolenia, – wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie czy niekorzystnych zjawisk społecznych np. handlu ludźmi,
  • teleporady

 

 

Bezpłatne porady psychologiczne

W 2020/2021 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z art. 15z zm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

Poradnictwo psychologiczne – świadczone w formie Telefonu Zaufania, 3 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środę) w przypadku dnia wolnego wypadającego w dzień dyżuru – przesunięty na następny dzień roboczy. Dyżur świadczony przez 2 godziny dziennie (12:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.

Termin realizacji projektu: 20.12.2020 – 20.06.2021


 

 

Telefony wsparcia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

800 120 002

niebieskalinia@niebieskalinia.info

Telefon Zaufania do Dzieci i Młodzieży

116 111

Czynny codziennie od 12 do 2 w nocy; możliwość całodobowego przesyłania wiadomości przez stronę www.116111.pl

Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji

22 594 91 00

Czynny w każdą środę-czwartek od 17 do 19. Koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy Twojego operatora telefonicznego.

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 702 222

Całodobowa i bezpłatna

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

800 108 108

Czynna w dni powszednie od 14 do 20.

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

116 123

Bezpłatnie, codziennie w godz. 14 – 22


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Numer telefonu - skorzystaj z niego, aby uzyskać pomoc116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać z nami o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem.

Główne działania: wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży: telefoniczne i mailowe, interwencje ratujące zdrowie lub życie.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

W 800 100 100 udzielamy wsparcia i informacji rodzicom i nauczycielom w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Główne działania: pomoc telefoniczna i online psychologiczna, terapeutyczna i prawna dla rodziców i nauczycieli


 

Ewidencja instytucji samorządowych udzielających poradnictwa specjalistycznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Boh. Poryt.Wzgórza  29
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 8723-345
pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
23-320 Batorz
tel. 15 874 58 19
batorz@ops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Chrzanów Trzeci 112
tel. 15 875 51 32 wew.14
chrzanow@ops.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzwola 168
23-304 Dzwola
tel. 15 875 25 33
opsdzwola@wp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Godziszów Trzeci 121A
23-302 Godziszów
tel. 15 871 11 51
godziszow@ops.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Boh. Poryt. Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 46 76
opsjl@wp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 63
23-310 Modliborzyce
tel.15 871 51 08
gopsmce@interia.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Potok Wielki 117
23-313 Potok Wielki
tel. 15 874 02 23
ops_potok_wielki@mbnet.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. J. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 87 24 611
szpital.janow@interia.pl

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim
ul. Wojska Polskiego  19a
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 00 71
janow.lub@prokuratura.mail.pl


 

Baza danych sieci instytucji gotowych do udzielania wsparcia dla osób potrzebujących

 

Kliknij tu aby pobrać plik