Program Konferencji Naukowej pt.: „Rodzina z niepełnosprawnością- wizerunek, przemiany, zagrożenia”, która odbędzie się 9 listopada 2017 r. w Janowski Ośrodek Kultury.