Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, iż powiat janowski  przystąpił do realizacji Programu pod nazwą  „Opieka wytchnieniowa” ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program zakłada możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa:
psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
– osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski dotyczące w/w programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29,23-300 Janów Lubelski pokój nr 1 (tel. 15) 8723-345.

Niżej został przedstawiony link z wnioskami i innymi plikami do pobrania.

Kliknij aby przejść do plików do pobrania dotyczących programu.