Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) realizuje program zapomóg pieniężnych dla
uchodźców z Ukrainy mieszkających w województwie lubelskim. Pomoc zostanie udzielona maksymalnie 1000 gospodarstw
domowych. Rejestracja trwa do końca grudnia 2022.
Zapomoga jest wydawana na okres trzech miesięcy przy pomocy kodu BLIK, w trzech transzach raz na miesiąc.
DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?
Program jest skierowany do osób, które przekroczyły
granicę Polski po 24 lutego 2022 r. i dotychczas nie
otrzymały pomocy finansowej z programów UNHCR,
PCPM czy innych organizacji humanitarnych. Ponadto, osoby
kwalifikujące się do programu muszą wykazać
udokumentowane potrzeby ochrony i/lub wsparcia związane
z niepełnosprawnością, podeszłym wiekiemlub innym
szczególnym stanem.
WYSOKOŚĆ ZAPOMÓG
Kwota zapomogi zależy od liczby osób w rodzinie:
pierwsza osoba w rodzinie otrzymuje 710 zł,na
każdą kolejną osobę przysługuje dodatkowe 610
zł.
Maksymalna kwota na rodzinę wynosi 2540 zł.

ulotka