W artykułu jest przedstawiona lista modułów, zadań i innej informacji stosownie form wsparcia programu pilotażowego „Aktywny samorząd” w terminie do dnia 28 lutego 2010r.

Informujemy, że Powiat Janowski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2010 roku. Środki przeznaczone na realizację programu zostaną wykorzystane w trzech obszarach:

  1. Obszar B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; Część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. Obszar D – na likwidację barier transportowych;
    Część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;
  3. Obszar E – pomoc finansowa udzielana ze środków PFRON na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych.

Wnioski w obszarze B, D, E należy wypełnić i złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 37 do dnia 28 lutego 2010r.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” wraz z procedurami, warunkami brzegowymi programu i innymi ważnymi zagadnieniami wraz z drukami wniosków zamieszczono na stronie: www.pfron.org.pl
ścieżka: programy PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami II”.