Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą ”ALTERNATYWA – kompleksowy program na rzecz integracji społeczno-zawodowej” realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia.

W ramach projektu można skorzystać z :
– specjalistycznego poradnictwa,
– szkoleń,
– stażów,
Osoby chętne prosimy o kontakt tel. 723 293 829, 81 746 69 41.