Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku.Uprzejmie informujemy, że w 2020 roku wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” będzie można składać już od 1 marca 2020 r.
Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia) – www.sow.org.pl System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi zasadami programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
  • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wnioski w ramach programu można będzie również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami, siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, pokój nr 5, Tel. (15)8723-345) Obowiązujące formularze zostaną zamieszczone na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w zakładce Aktywny Samorząd – pliki do pobrania www.pcprjanow.pl

Termin przyjmowania wniosków:

  • Moduł I:
    • od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku
  • Moduł II
    • Od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. (wnioski dotyczące roku akademickiego/ szkolnego 2019/2020( semestr letni)
    • Od 1.10.2020r. do 10.10.2021r. (wnioski dotyczące roku akademickiego/ szkolnego 2020/2021 semestr zimowy)

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl ścieżka: programy PFRON- programy realizowane obecnie