Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, informuje, iż od 1 stycznia 2020 roku wnioski o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wnioski dotyczące programu „Aktywny Samorząd” będzie można złożyć przez Internet wykorzystując darmowy System SOW (sow.ofron.org.pl)

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:
1. Zarejestrować się w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/
2. Posiadać adres poczty elektronicznej,
3. Posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

Więcej informacji pod adresem https://portal-sow.pfron.org.pl/ w zakładce aktualności.