W odpowiedzi na
– pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,
– lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,
– trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,
– rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,
– nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży 
 800 119 119 
 
Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.