Obrazek przedstawia rysunek z dużą rodziną

Dnia 7 września 2022r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie (Skansen) odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Rodzin zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Lublinie. W pięknych okolicznościach przyrody uhonorowani zostali Dyplomami Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego:

– Prowadzący Rodzinny Dom Dziecka – Państwo Jolanta  i Stanisław Hałabis za budowanie cywilizacji miłości, zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i szacunku oraz prawa do wychowywania w rodzinie, za codzienną troskę o dobro dzieci potrzebujących pomocy,

– Pani Zofia Widz – Baryła ,,Aktywny Senior” za aktywność i zaangażowanie w działania na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z rodzinami zastępczymi z powiatu janowskiego i dziećmi w nich umieszczonymi podczas tego wyjątkowego dnia promowali rodzinne formy pieczy zastępczej poprzez wspólne biesiadowanie, grillowanie, zabawy, wspólne spędzenie czasu, wymianę doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas

i gratulujemy wyróżnionym!