Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że można skorzystać z pomocy: Psychologa, Pedagoga, Pracownika Socjalnego

w czasie godzin pracy pod nr telefonu: 15 8723-345

natomiast po godzinach urzędowania tutejszego Centrum pod nr telefonu 600 857 106