Informujemy, iż od 26 września obowiązuje nowy formularz wniosku dla programu „Aktywny Samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wnioski w formie papierowej można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 10 października 2019r.
Wnioski na semestr I/zimowy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 będzie można składać również w formie elektronicznej od dnia 26 września do dnia 10 października 2019r

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

  1. Zarejestrować się w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/
  2. Posiadać adres poczty elektronicznej,
  3. Posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap