1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.

W tym Dniu życzenia zdrowia, pogody ducha, uśmiechów na twarzy składa Dyrektor wraz z Pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.